Geotechnika i geologia inżynierska

♦ badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie dla potrzeb projektowych posadowienia różnego rodzaju obiektów    budowlanych
♦ ekspertyzy i dokumentacje geotechniczne
♦ projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
♦ wiercenia rozpoznawcze
♦ oceny nośności gruntów
♦ odbiory wykopów budowlanych
♦ kontrole stopnia zagęszczenia i wskaźnika zagęszczenia gruntów