Hydrogeologia i środowisko gruntowo-wodne

♦ projekty, dokumentacje i opinie hydrogeologiczne
♦ rozpoznania warunków gruntowo-wodnych mających na celu pomoc w podjęciu decyzji o zakupie działki
♦ oceny warunków gruntowo-wodnych podłoża, np. dla celów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
♦ operaty wodnoprawne w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (m.in. na pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków   do wód lub do ziemi, wykonanie lub przebudowę urządzenia wodnego, itd.)