Referencje

Firma GEOTECHNIKAT wykonała badania i ekspertyzy geotechniczne i geologiczno-inżynierskie dla wielu obiektów budowlanych, tj. m.in.:

♦ dla potrzeb projektowych posadowienia budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i handlowo-usługowych (np. budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Kilińskiego 46 w Żyrardowie, budynku produkcyjnego preparatów iniekcyjnych na terenie Instytutu Energii Atomowej Otwock-Świerk, budynku wielorodzinnego przy ulicy Podleśnej w miejscowości Łubna)

♦ dla potrzeb budowy obiektów sportowych (np. badania geotechniczne dla stadionów ORLIK 2012 w Górze Kalwarii i Otwocku, obsługa geologiczna podczas budowy zespołu basenowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie)

♦ dla projektowanych obiektów liniowych (np. dla ulicy Projektowanej 1 w Warszawie - Wilanowie, dla potrzeb projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie RZD w Żabieńcu)

♦ dla wykonania przepustów pod drogami (np. pod drogą wojewódzką nr 722)


Wykaz miejsc prowadzonych prac

mapa


001


002